Gizlilik Politikası

 

Gizlilik Politikası

VİZE HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
Sözleşmenin konusu;
 
İş bu sözleşme mahiyetinde, vizeiste.com (Er-Tur Turizm) danışmanlığında yurt dışına çıkış için alınması zorunlu olan vize prosedürü hakkında, işlem takibi ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.
 
Yükümlülükler;
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm) alınması zorunlu olan vize işlemlerinde güncel konsolosluk ve başvuru durumu konusunda bilgilendirme, yönlendirme, başvuru yapmak (şahsi müracaatlar haricinde), işlem takibi ve sonuç (olumlu ya da olumsuz) bilgileri tam ve vaktinde iletmekte yükümlüdür.
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm) aracı bir kurumdur, vize işlemlerinde konsolosluk nezdinde başvurunun olması gereken en doğru şekilde yönlendirme haricinde başvurunun onaylanması konusunda bir ayrıcalığa sahip değildir.Tüm inisiyatif konsolosluk/büyükelçiliğe aittir. İşlem süresinin uzaması, ek evrak talebi, görüşmeye çağırılma, tekrar parmak izi işlemi ,vize onaylanmaması gibi tüm aksaklıklardan ötürü oluşacak  maddi ve manevi kayıplardan muaftır.
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm) tüm evraklar konusunda, randevu oluşturma, form doldurum işleminde  ek destek vermek, işlem takibi (vizeiste.com üzerinden TC kimlik numarası ile kişi tarafından da sağlanabilmektedir) , konsolosluk/büyükelçilik  tarafından extra bir bildirimin derhal başvuru sahibine iletilmesi, başvuru sahibinin tüm menfaatini amaç edinerek işlemin en doğru ve yerinde sonuçlanması konusundaki  mevcut yükümlülüklerini beyan ve taahhüt eder,
 
Başvuru sahibi pasaport (en az 1 yıllık geçerliliği olması zorunludur) , tüm gerekli belgelerini ,tüm vize masraflarını (vize harcı ve diğer giderler)  eksiksiz ve tam bir şekilde vizeiste.com (Er-Tur Turizm) a teslim eder, vizeiste.com (Er-Tur Turizm)  konsolosluk/büyükelçilikten  online ya da kontak kurularak randevu alır ve şahsen başvuru sahibinin bulunması zorunluğu olduğu müracaatlarda kendilerine eşlik ederek,   başvuru sahibinin konsolosluk/büyükelçilik e gelmesinin zorunlu olmadığı durumlarda işlemini başlatmayı vizeiste.com (Er-Tur Turizm)  beyan ve taahhüt eder,
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm) ,başvuru neticesinde herhangi bir sebep ile konsolosluk/büyükelçilik  değerlendirmesi neticesinde uygunluk görmeyip vize müracaatının red olması halinde; başvuru da teslim edilen tüm belgelerin (pasaport un aslı haricinde) ,vize harcı, vizeiste.com (Er-Tur Turizm) vize hizmet bedeli, sağlık sigorta poliçesi, uçak bileti bedeli , otel rezervasyonu bedeli vb. başvuruya ait tüm bedellerin iade edilmediğini ve bu durumda doğan kayıplardan vizeiste.com (Er-Tur Turizm) un muaf olduğunu beyan ve taahhüt eder,
 
Vize müracaatında, ilgili konsolosluk/büyükelçilik  in talebi neticesinde görüşmeye çağırılma, tekrar parmak izi işlemi gibi davetine başvuru sahibinin icabet etmemesi ya da bahse konu hallerde, görüşmenin neticesinde başvurunun red edilmesi, ahlak kurallarına aykırı hareketler sebebiyle müracaatın geçersiz sayılması durumunda meydana gelen zarardan vizeiste.com (Er-Tur Turizm) sorumluluk sahibi değildir ve olası bir davanın  da tarafı değildir.
 
Vize işlemi onaylandığında, müracaat sahibinin vize alınan ülkeye giriş esnasında sınır polisi/yetkililerce ülkeye alınmaması ve engellemesi durumunda vizeiste.com (Er-Tur Turizm) sorumluluk almamakla birlikte olası bir davanın  da tarafı değildir.
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm) ; başvuruda ibraz edilen eksik ya da sahte-yanıltıcı belgeler sebebiyle hiçbir yükümlülük ,sorumluluk almadığını beyan ve taahhüt eder.
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm) vize işlemi tamamlanmış başvuru ile ilgili konsolosluk/büyükelçilik tarafından pasaport ile iadesi yapılan orijinal belgeleri başvuru sahibine eksiksiz iletmekle mükelleftir.
 
Gizlilik;
 
vizeiste.com (Er-Tur Turizm); iş bu sözleşme uyarınca yerine getirilecek hizmetler sebebiyle başvuru sahibine ait her türlü bilgi ve belgenin gizliliğini kişinin bilgisi haricinde paylaşmayacağını,  garanti ve taahhüt eder.
 
vizeiste.com E-Grup bünyesindeki ER-TUR TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. firmasına aittir,
IATA no 88-2 0957 5

04-03-2016 15:53:05